догляд

 • 41око — I а, с. (мн. о/чі, рідко ві/чі, оче/й – перев. з прийм. у). 1) Орган зору у людини, всіх хребетних та деяких безхребетних тварин. || Те саме, що погляд. •• Редуко/ване о/ко спрощена фізична модель ока, яка являє собою оптичну систему, що має… …

  Український тлумачний словник

 • 42опіка — и, ж. 1) Піклування про кого , що небудь, догляд за кимось. 2) Постійний нагляд, контроль за чиїми небудь діями, вчинками. Дріб язкова опіка. 3) юр. Організований і контрольований державою нагляд за недієздатними громадянами (малолітніми,… …

  Український тлумачний словник

 • 43опікунство — а, с. 1) Піклування, догляд. || Нагляд, контроль. 2) юр. Обов язки опікуна (у 2 знач.) …

  Український тлумачний словник

 • 44пансіон — у, ч. 1) У дореволюційній Росії та в деяких сучасних країнах – державний або приватний закритий навчальний заклад із гуртожитком. || У дореволюційній Росії – платний гуртожиток із повним утриманням для учнів з інших місцевостей при деяких… …

  Український тлумачний словник

 • 45передоручати — а/ю, а/єш, недок., передоручи/ти, учу/, у/чиш, док., перех. 1) Доручати іншому виконання того, що повинен був виконати сам. || Доручати, довіряти охорону кого , чого небудь, турботи, піклування про когось, щось, догляд за кимось, чимось іншій… …

  Український тлумачний словник

 • 46пещений — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до пестити. 2) у знач. прикм. Зніжений дбайливим доглядом, піклуванням. || Приручений дбайливим доглядом (про тварин). || Який свідчить про постійний, уважний догляд. 3) у знач. прикм., діал. Ласкавий, ніжний …

  Український тлумачний словник

 • 47пильнувати — у/ю, у/єш, недок. 1) перех., від кого – чого і без додатка, також із сполучним сл. чи. Бути на сторожі, захищаючи кого , що небудь від нападів, ворожих дій і т. ін. || Несучи відповідальність, стерегти, доглядати що небудь, охороняти щось. 2)… …

  Український тлумачний словник

 • 48покидати — I пок идати аю, аєш, док., перех. 1) Кинути все чи багато чого небудь, всіх чи багатьох. || Абияк, недбало кинути все чи багато чого небудь. 2) Кинути без догляду все чи багато чого небудь, всіх чи багатьох. || Вирушаючи кудись, кинути… …

  Український тлумачний словник

 • 49пошанівок — пошано/вок, вку, ч., рідко. 1) Те саме, що пошана 1). 2) Добрий догляд за чим небудь …

  Український тлумачний словник

 • 50притулок — лку, ч. 1) для кого і без додатка.Місце, де можна перебути якийсь час, відпочити і т. ін. || для кого, рідко кому. Місце, де можна сховатися або сховати когось від кого , чого небудь; захисток, укриття. || Місце, де хто небудь може постійно жити …

  Український тлумачний словник